Elen Lewis and Rhys

Elen Lewis – original in English

‘Treasure’ – Film of Lloyd George meeting Hitler

Megan eats grapes

Father, I say
If only poetry could tell it backwards, true,
Cariad, he says
Begin with the truth against the world.

Father, we are
Playing shadows pinned against Bavarian sky
Megan, he says
Under that hat, you’re a cross, a crossing out.

Father, I watch
Sideways, beneath, at his face
I see, the white
Knife flash, slicing hills with blood red flags.

Rhys Iorwerth – translation into Welsh

‘Trysor’ – Ffilm o Lloyd George yn cyfarfod Hitler

Megan yn bwyta grawnwin

Tada, ebe fi,
Pe na baem ond yn gweld y gwir i gyd.
Cariad, ebe fe,
Dechreua â’r gwir yn erbyn y byd.

Tada, cysgodion
Yn y llwydni dros Fafaria ydym ni.
Megan, ebe fe,
Creu llun o groes trwy wisgo’r het wyt ti.

Tada, rwy’n gweld
Drwyddo, heibio i bob boch,
Y llafn sy’n hollti’r
Bryniau’n waed o dan faneri coch.

Leave a Reply

  • © 2014 Elen Lewis
Top